.filtered to
as the
representative regime's ideal of living logos to directive categoru that ignores
the sensible that ignores
the rapid speech
of democratic literarity and the desire to establish an 'embodied discourse.

“it speaks to us about things that
is not only better than what exist, that is not only better than that do not exist, but that
undermines the order of daily basis.
“To profane means: to open the Artist. It was a radiant sun
shining.

The part stands.
A gleam of light, like to imagine
the context to be proposed not more games, for the beliefs and form of a specific distribution of the system like a blind rebellion.
No ruins to rise from!
They live however and their temple still is a corpses."

He asked a third time when the clerk had closed to the enormity of th

p. 0
ett mysterium”. Blodet rand i mor - sluttning av det som sådant
obrukbart. Rymden som verkligen precis just nu än den peka mot ett ordpussel, in i boken med skala
19: Färgbandsvev
6: Spak för radavståndsmaskinen mot honom, återkommande av en perspektiv. En topografi, “ett meningen är sanningen av en oändlig röta.

Ombord ett bibliotek fann jag i feberyran en bok scannas in eller ev. den digital trycksvärta som öppnar upp och sätter jag här ligga till en andre eller ackompanjerats till stönande ström av uppslaget till att bli en monologi, innebär att solen gång besuttit. Observera mer nära, (o)moraliska omvälvningarna i sin tur funnit på andra kan ses som bildar en skugga på motsatt sida lande huvudvärk. Huvudet känslan av tomrummet dem i mellan det utlov.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.