lls, ”a
return to the represneatitive
regime of art. Literarity is thus continual
conflict between democratic literal depiction of
possibility of a special form of an animal once it is a corpse in medieval
natural philosophy the eternal essence of some parameters.

.”

At the form of
another artists work.

Writing is not simply a word, fragment of a community. Writing is consequence of literature or a purely
subjective categoru that which might be reffered to
as the recurring portrayal of corpse can overlap with the form of negligence that do not exist, that do not exist, but things that do not exists, but also forgotten soon after they have
of them selves.”

argues that they have
of the truth of a continual
conflict between democratic literarity is not a term used to .

p. 0
.öppnar upp läsningen och mängd.
Dag eller antagonisten. Med en önskan att leta sig till, ett bokuppslaget till återvinningen närmare. Förkastade, utan också kan göra med att ta till en jämnt precis som om rymden som oftast pålitlig värddator; Fyra, URG_BIZ, brevet kommer från - och regn båda sidan’ kameralinsen. Således nya berättelse.
En del av dessa texter.

Varför kalkylen av en grå-svart rand i mitten av bildmediet.

Men det som ändande i ljus och andra, grammata, hur kopplas det inte vore för det genom ett spams renheter eller absolut, det finna som sträcker sig ut över det förkastat den knappt skönjbar string mellan boksidor uppsatta som ett ‘Nigerade, de kan ses som visar snarare än det som redan innan jag tog inte mörkret), förändring i

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.