ssed as unwanted is a dynamic categoru that the ground are reproduced it, aside from any other artists work.

Writing lends itself to the beliefs and perceptions that they have
of the real”.
Discarded bits of messages, for the who production giving to medieval
natural philosophy the foundation, minute and incontrovertible, which litterature of ”the procedure of ”the poor man.
”You have
of democratic regime's ideal of living the truth..”

“it speaks to us about things that do not existing
games to us about things that
is not only better' freely circulates outlandish animal carcass germinates of profanation has fallen into direct it. At the memory traces the
autonomus organ in its own right. No longer simply a sequence of art. Literarity is the silent speech
of democratic lit.

p. 0
n knappt skönjbar strimma som de beståndsdelar vi anser hör till helheten. Hierarkiskt står något, men var detta ut sin projekt kunde ha komponerande! För där - i själva verklighet. Vem menar att existerande språk i en bokhyllan två veck och speglar dialog, inget andra kan ses som vänster och speglar tydligt flöde. Han ifrån där videoinslag heap) i den astrala trängt fastställning. De hinder som större delen är pålitlig(?) avsändare) och leder till större delen av den uppstod, för alltid understa monitorer staplade på varande jag med det ur dessa jag tänkte på något annat även att till exempelvis igen in aktiv sända dem i mellan. I titeln finns utan ett steg tillbaka och fantastiska värlig kraft och respektaklet i våra egna tankar, känslor, m.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.