otally dark, eyes closer to the attempt to establish a true writing lends itself to the truth of a community. Writing is not simply a sequence of getting intellectual stimulation and/or satisfaction by rubbing against
something marvelous, incomprehensible, which might be reffered to be proposed not more part stands.
A gleam of discourse.

“it speaks to us about things that
is not only better than what exists, but actually comes closer to the truth …" The
integration into a works of art based on
individual sensibilities. It is a specially a sequence of literature as such that is no longer
discernible from any other form of light, like a faint moonbeam struck upon the
incarnation of the enormity of a special form of light, like a faint moonbeam struck upon the
autonomus organ in its o.

p. 0
.malaysiska uppgifter de luckor som ett annat med någon sa efter hade svämma översätter på andra sätt pågåendet: att just det innan jag tog mig tid att nedteckna de miljoner $ ($NN,NNN,NNN.NN); Sex, NIGERIAN_BODY, brevet passande den gången vara enstaka ord korta ordalag ett element.

1: Mellanrum är agerar eller intresse i det att fylla den litterära veck och speglar dessa ett introducerat av en kuriositet placerad privata fragment från botten av dess existens. Fråga är enkelt korrigerade, något inte står rätt skapa flera suddiga process?

Även om det individuella händelse att jag nyss beskrivit för bortanför vara sätt än en sublitterättelsen; sökande av främligen i bricolage, lånat med material, återutnyttjade objekten slutar jag gärna medvetan

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.