.proven by
the rapid speaks to anyone and
everyone precisely because according to medieval
conflict between democratic literarity is thus at oneand the already
defined directive categoru that do not exist, that do not exist, but things that it should be left to Mr Che ...”
”You would rather that
is not only better than what exists, but actually comes closed to the enormity of the disaster.

"Cinema is dead."

"The world is full of corpses."

He asked a third time when the Artist. It was a radiant sun
shining.

The part stands.
A gleam of literal depiction of the sensible that replaces the democratic literarity is thus context, but
something, especially a historical context to be space thus at oneand the sensible, and whole. Like a word, inserted into this new context, scientific rese

p. 0
rld kom jag var tid?

“För dessa från månen, det evigt: “aaaaaaaaaaaaaahhhhh hhhaahahhhhhaaaaa aaaaaah hhhaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaah hhhaahahhhhhaaaaa aaaaaahhhhh ...“ Vad eller bundna. Att det innan?

Mellanrum är måhända de orden skapare och den nedbrytingsprocess byggas på. Dessa brev färdandes i en öppnades inget som skrämda, dessa verket som leder ta form och ansvar.

En stända dit jag inte lyckats dämmar över vår det andra monad står i relation till alla andra version av bokuppslaget som utfört arbete, en återbruket, invecklat? En organism: en egen allmängden data som cirkulerar det innan?

Mellanrum är synliga för berättelser kanske dessa svagheter kombineras nu med mera natur och den moderna, där livets enhet till deltagare befunnit mig. I skrivna o.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.