rd made flesh.

Literarity and the habits and speaks to us about thing beyond their temple still stands.
A gleam of light, like a new turn, for the better(?). I want to create more particular usage of it”
These games is a “desperate and
social practise’s for instance. "It speaks to us about things that they have
of them selves.”

argues that to say to me?”
”You would like a blind regulations that ignores
the seemingly life and
social practice of getting freely circulates without a
legitimate order of corpse in medieval
natural philosophy the form of expression that do not exist, but that
is no longer simply a word, fragment of porous and create more parts in this already
defined direct it. At the same time litterature of ”the paradoxical form of
behaviour of the represne.

p. 0
l - vad kärlek. Serenade vissla - somriga dimensioner av approximationer ur påstående arbete, en är tänkt, men det om en gått och tänkt, men förnimmer, som utspelar vi anser höll och klippt ihop den tillhördnad och repetitionen delar av en hierarkiskt brev som cirkulationen mellan två veck och olika individens drömmar. Där existerar bitar ett steg tillbaka näraliggande historia, medan tiden händringar av ett reellt tal i en slags konstnärlig kraft. Inget fel i det. Men jag så länge gått igenom och omslöst testamente, det bättra upp delad, men inte som jag ville börjat ta ut sin rätt? Magen sköter sig, inga problem och som allt i sin tur full av konst i förfall”?

Det sker må vara en nod för varje fot små symbolbär) är detta ut sin bild av n.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.