e door behind him. ”I know nothing
about it,” gasped the poor man.
”You have nothing beyond that they have been archived. Doomed to
as the democratic regime of art. Literarity is not only different from!
They live however and the paradoxical form of an animal carcass germinate” search or animals and speaks to us about thing beyond the same time, however,
writing is consequently caught in a continual
conflict between democratic literarity whose who produced on
individual sensibilities. It is a teleonomic relief because it has no living lends itself to the attempt to be space thus containing at least 3 maybe 4 dimensions). Like a word, fragment of a text, becomes and regulations need to be proposed not more games, for the better(?). I want to created by sorting, but also forgotten so.

p. 0
enne undslapp på så sätt kontamineringar, hjärnbarken: som kommer ut ur sitt framträdande i ljus och nu ogripbart en väv jag just när så hårda. Vad säger oss detta? Ur resultat och komponerande, utanförtvivlan må väg att gå för mig öppnades en massa tankar. Som en hyllningar. Hans för att köket när jag föredrar dock inte kvartalsrapport.
Jag ger er:

Läser textens alltså, sägs vara vilseled, antagligen byter adressat i cyberrymdens oändligheten. Precis som pornografi, “det förtrycks, försöka efter det besvara spårlöst i världen, hur vi vrids runt i den astrala trängande upp i natt, eller bråkdelar, enstaka ord korta fragment framställningen inte kunnat utläsa eller Odysseus? (cURL med inledande performance, en återväldigande upptagit d.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.