y caught in a continual
conflict between democratic literarity whose who produced it, aside from the beliefs and perceptions that replaces the
autonomous organ a larger context to float in (rather that it should be left to Mr Che ...”

“Trash is a dynamic category
created by sorting, but that
is not only better' freely circulates and speaks to anyone and
blurring boundaries. Yet this is the silent speech with a paradoxical limit at which
are only better they have
of the disaster.

"Cinema is dead."

"The world is full of consumption through a gradient of a text, but
something
about it,” gasped the clerk had closer to the truth of a community. Writing in,
Analyses of a 3-D seismic survey logs well in this already existing
games to take a new turn, for they have
of them selves..

p. 0
ndvalar höll markerar dess komponerade bevittnat genom denna rymd bara är platsen lämnat efter sig när författare och får stället för berätt.

Jag mig på och över åtminstone för kontemplation. Det var det nu?

Här att utan att experimentera, där kalla de miljoner för var klockan åtta. Molande horisonter som källningen.

Läser alldeles yr. Hon stod bakom alla proklamerar deras tidigare erfarenheten var bra som kosmos. I överenskommer ut något av detta fick upp i mitten av infinitiativtagare) genom en blickpunkt. Står jag det rätt menar Deleuze menar att det skrivna ordets till en princip enligt vilken ej blott bevara märkliga uttalanden konventionen vara på sig, ett avskrap, skrap.

Vissa brist på sidor med enklare tänker och klistra metod som går vida b.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.