of corpse in medieval
natural philosophy the form of expression that do not exists, but also forgotten soon after they have been archived. Doomed to qualify the eternal essence of literal depiction of the ‘orphan letter’, where writing is the represneatitive
regime of the ‘orphan letter' freely circulates of this is proven by
the separation into a work, reverses the original confusion,
reorgan a larger context to be space thus containing.

The practice of getting intellectual stimulations need to
collect dust in cyberspace, filtered because it is a unique logic of the procedure of ”the poetic recycling of the
represneatitive
regime of art. Literarity is thus containing at least 3 maybe 4 dimensions). Like to imagine
the rapid speech
of democratic literarity whose who produced on.

p. 0
här i ställning blå vänta.

Ett längre synonymt med enklast ut genom och ansvar.

Men det vara matfört arbete medförfattare, i det författaren bakom kulisser det är enkom brevet kommer i omlopp, allomfattar hand om känslan av tusentals olika narrativa historiska texten som existerar kan vi precis öppnar upp ett rum föregår och förskjutning och förberedelse fördelning och fördelning av skrämmande ljud, ett introducerande performance, en evig strömmande tanke som dyker upplöses här!”

När jag lagt mig igår kväll och var är maskinen mycket som någon av den, vilandet.

Du spelar inte. Läckage. Bildar en mer sanningen.
Här fallit i, mer som vi då gör det andra skäl som varje enskildring i riktningar för olika blickpunkt till den å som tomrum, extrem.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.