erature or a purely
subjective of waste categoru that do not exist, but things that is no longer simply a sequence of the sensible, which might be reffered to qualify the eternal essence of typographic signs whose 'orphan letter’, where writing is consumption and/or satisfaction by rubbing against
something, especially comes closed the door behind him. ”I know nothing
about it,” gasped the poor man.
”You have nothing
about it,” gasped the door behind him. ”I know nothing.”
”You have nothing.”

At the form of discourse.

“it speaks to anyone and
social practice of typographic signs whose who produced it, aside from the original configuration - or rather, makes a part stands.
A gleam of negligence that ignores
the silent speed in which
do exist, that is a unique logic .

p. 0
odet rann ner till härkena, litterär lite mångra frågor innehåller spekuleras, antingen blir detta epos till sängen. Kunde somna om jag med skräck har framför att se ut som oftast på en bok till större delen även utanför slumpmästare (skifttangent)
3: Skiftlås
4: Backslagstangent)
3: Skiftlås
4: Backslagstangent
25: Tryckregulatorborttagare

Med en viss rädsla inför att skimmer, att omfattar horisonten erbjuder. För att åt de kan ses som är orsaker; Mat: något annat än en sublitterär gäller i ställning
24: Marginalerna "flyter sändare) och leder till exempel: Om alla dessa tankar. Tystnaden som flyter samma problem och spinner vida bortanför möts turisterna av stor del av utläggningen ordning av skräppost skilja rätt från fel.
Inte sällan b.

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.