an or animal once it is a directive of waste categories?

The part stands for the whole. Like a blind rebellion.
No ruins to us about things that which
are only different from the original configuration that
undermines the beliefs and perceptions that the game as means of
behaviour of typographic signs whose printed form is distinct
from oral communication. It is arbitrarily applied to various works of messages, filed and creatures which might be reffered to
as the ‘orphan letter’, where writing
games to anyone and fatal context, becomes an
autonomous organ in it the
autonomus organ a larger context, carries without a
legitimating system and the paradoxical form of an animal carcass germinates outlandish animals and creatures which might be reffered to various works of art based on.

p. 0
n Menocchio själv beskrivet av kommer från planeten. Men så klart. Den händelsens förberedelse för att skriva om. Det blir detta brus som beskrev det visuellt rika funktioner samman i ett gap(?), nej snarare erfarenheten av horisonter. Horisonter som vi främst förnimmer – invecklar ut och ting vi ser står polisen i jultrafiken.
Här hämtas bilisten eller ackompanjerat med dess tro; att existerar inte mörk och hoppar upp värld i vilken uttryckte dessa vertikala horisonter syn på avfall. Vi kommer ut ur kroppen känns svagheter och ben tunga.

Språket är enklast ut genom att var deltagandet, mitt öde gå att förkovra dig i tryckt fortsättning och röra på om det i ytterligaste finner jag gärna med att för att återuppfinna nya . Om detta är orden bland är .

s. 0
 

Korpus
Med hjälp av en Markovkedja fångar jag in.
Allt detta, som kommer ut ur kroppen.
Får aldrig släppas in igen
Utan bör strängeligen undvikas.
Den allra farligaste form av orenande inträffar
då det som en gång kommit ut, åter vinner inträde.


Djup fåg.
I ständig växelverkan flyter det allmänna. Allting flyter, ibland är det svårare att skilja rätt från fel. Inte den här gången. En del av skräpet har även spritt sig till den å som flyter. Signifikanten flyter inte, den blinkar. När bilderna "flyter samman" och mixas. Drömmar korsar varandra och spinner vidare i en värld i vilken tid och rum flyter samman. Visst blir jag åksjuk. Visst vill jag kräkas.

Corpus


Profound forrow.